skåne social forum
 

Rådslag om rättvisa och gemensam välfärd, och Upptaktsmöte för Skåne Social Forum 2006 !!!

Datum: lördagen den 16 april

Plats: Folkets Hus i Lund, källaren (Kiliansgatan 15, vid Mårtenstorget)


Välkommen till upptaktsmöte för nästa Skåne Social Forum, som kombineras med ett skånskt Rådslag om rättvisa och gemensam välfärd!

Rådslag om rättvisa och gemensam välfärd
Privatiseringar och ”Upprop för rättvisa och gemensam välfärd” är alltså temat för vårens upptaktsmöte.

Organisationer som representerar 700 000 medlemmar har hittills ställt sig bakom Upprop för rättvisa och gemensam välfärd. Nu väntar vi på att få uppvakta näringsminister Thomas Östros. Vi funderar också på hur vi kan gå vidare i mobliseringen mot privatiseringspolitiken, för ett solidariskt samhälle. Gunilla Andersson, Attac Malmö, presenterar uppropet och aktuella frågor som rör privatiseringar och avregleringar. Därefter samtal om konsekvenserna av privatiseringspolitiken - och vad vi kan göra!

Ett citat ur uppropet: "Det är hög tid att politikerna tar intryck av det starka motståndet mot privatiseringspolitiken och i stället börjar bedriva en politik som målmedvetet gynnar rättvisa och en gemensam välfärd. Vi har definitivt fått nog av detta experimenterande med samhällets viktigaste funktioner och kräver att bli behandlade som medborgare i ett demokratiskt och solidariskt samhälle och inte reduceras till kunder på en marknad." Resten av uppropet finns här.(Initiativtagare för uppropet är Attac Malmö, SEKO Skåne, Miljöförbundet Jordens Vänner Malmö-Lund, Transport avd. 12)

Skåne Social Forum 2006
Nästan ett år har gått sedan 2004 års Skåne Social Forum, som samlade över 7000 besökare och 110 organisationer. Seminarier, konserter, teaterföreställningar och paneldiskussioner arrangerades. På Stortorget möttes besökarna av konstutställningen Utopi Station vars lilla anarkistiska café väckte mångas glädje. Responsen från forumets publik var varm och entusiastisk - ett bevis på att engagemanget och samhällsintresset lever och frodas!

Sedan några månader finns det en samordningsgrupp som förbereder ett nytt forum. Stadshallen i Lund är preliminärt bokad helgen den 3–5 februari 2006.

Det är långt dit. För att hålla ångan uppe tills dess kommer det att ordnas två tematiska förmöten dit organisationer och privatpersoner som vill delta i arbetet är välkomna. Initiativtagarna till SSF 2006 är ABF Lundabygden, Attac Malmö-Lund och Miljöförbundet Jordens Vänner Malmö-Lund.

Program

13.00 Välkomna!

13.15 Rådslag om rättvisa och gemensam välfärd
Gunilla Andersson, Attac Malmö, inleder.

16.00 Kaffepaus (med mackor)

16.30 Information om nästa Skåne Social Forum, 3–5 februari 2006

17.30 Mötet avslutas.

Dagordning för informationsdelen (kl 16.30-17.30):

- principförklaringen

- tidsplan, anmälan, teman

- praktisk information - vad står samordningsgruppen för?

- hur kan ni hjälpa till?


VÄLKOMNA,

Skåne Social Forums samordningsgrupp

Kontakt:
skanesocial@hotmail.com
Ellie Cijvat, 073 778 2242

Skåne Social Art Forum
Utopi Station
Här kommer vi senare att lägga ut referat från SSAF:s workshop

 

 

 

Vi återkommer med datum för utvärderingen av Skåne Social Forum